Praktijk Dael

Barry Dael, EFA EHP RFEA 

 

Stappenplan

 

Welke stappen doorloopt een scheidingstraject?

Onderstaande stappen geven een globaal overzicht van het bemiddelingstraject. Omdat iedere situatie uniek is, kan het zijn dat van dit stappenplan wordt afgeweken. Het doorlopen van alle stappen is ook niet altijd nodig.

1. Kennismaking

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek inventariseren ik wat jullie nodig hebben. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk. Met mijn kennis en ervaring geef ik jullie snel inzicht in mogelijkheden en consequenties.

2. Ouderschapsplan

Als jullie een of meerdere kinderen hebben, dan start ik over het algemeen met het opstellen van het ouderschapsplan, waarin jullie onder andere over onderstaande onderwerpen afspraken maken.

  • Verdeling van de zorg: Hoe willen jullie voor de kinderen zorgen na de scheiding? Kiezen jullie voor co-ouderschap of een andere regeling?
  • Kinderalimentatie: Hiervoor kijk ik naar jullie inkomen(s) en draagkracht. Ik bespreek ook de alimentatienormen.
  • Afspraken over de opvoeding en verdeling van taken: Hoe is de verdeling bij vakanties en feestdagen? En wat gebeurt er wanneer een nieuwe partner in beeld komt?

3. Gesprekken met jullie kinderen

Als jullie kinderen behoefte hebben aan een gesprek over de scheiding en meer uitleg willen krijgen, dan plannen ik een afspraak in om hierover verder te praten. Tijdens dit gesprek kan ik vaak veel vragen beantwoorden en onzekerheid wegnemen. Als ze meer hulp nodig hebben, verwijs ik graag door naar een gespecialiseerde kindercoach. Zij kunnen kinderen tijdens en na de scheiding op een fijne manier bijstaan.

4. Het scheidingsconvenant: de partneralimentatie

Ik bespreek de onderwerpen die in het scheidingsconvenant worden opgenomen en begin met partneralimentatie. Hoe denken jullie hierover, wat is de behoefte en op welke manier gaan jullie de hoogte bepalen?

5. Budget na de scheiding

Op welke manier gaan jullie ‘zakelijk’ uit elkaar? En hoe ziet jullie budget er na de scheiding uit? Zijn er misschien toeslagen waar jullie recht op hebben? Samen bekijken we wat er geregeld moet worden. Ik ga jullie inzicht geven over hoeveel je netto na de scheiding te besteden hebt. Met andere woorden hoeveel geld heb je iedere maand na de scheiding in je portemonnee.

6. De woning

Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning? Misschien blijft een van jullie in de woning of kiezen jullie ervoor om deze te verkopen. Met mijn expertise als hypotheekadviseur kan ik jullie maatwerk bieden over jullie mogelijkheden en wensen hierin. Ik ben bekend met de diverse echtscheidingsvoorwaarden die de geldverstrekkers en nhg (nationale hypotheekgarantie) hanteren bij scheidingen.

7. Financiën

Welke overige financiële zaken moeten er geregeld worden?  Ik begin met het in kaart brengen van alle gezamenlijke bezittingen. Dat zijn jullie (spaar)rekeningen, maar bijvoorbeeld ook de woning, polissen, lijfrentes en auto’s. Vergeet ook niet de overige inboedel te verdelen en eventuele schulden. Alle onderdelen waar jullie afspraken over willen maken, neem ik mee in de vermogensverdeling.

Hoe ziet jullie financiële toekomst er na de scheiding uit? Ik breng alle inkomsten en uitgaven in kaart. Deze zien er vaak heel anders uit als voor de scheiding. Niet alleen is er misschien andere woonruimte (en daarbij behorende vaste lasten), ook kunnen de inkomsten behoorlijk zijn veranderd. Ik kijk samen met jullie naar de eventuele kinder- en partneralimentatie en toeslagen waar jullie nu misschien recht op hebben.

Eén van de grote voordelen van scheiden in goed overleg is dat je samen kunt beslissen wat past bij jullie situatie. Je legt je financiële lot dus niet in handen van een rechter, maar maakt zelf afspraken over de financiën. Dat kan honderden euro’s per maand schelen, in wederzijds voordeel.

8. Pensioenen

Hoe zien jullie pensioenen eruit en wat willen jullie dat er geregeld moet worden zodra jullie gaan scheiden?

9. Ondertekening documenten

Ik sluit het bemiddelingstraject met jullie af met het ondertekenen van documenten.

10. Indienen scheiding bij de rechtbank

Zodra het definitieve scheidingsconvenant is getekend, wordt jullie echtscheiding door een advocaat ingediend bij de rechtbank. Ik werk samen met een gerenommeerd advocatenbureau uit Breda. Zij zorgen dat deze laatste stap in zijn geheel geregeld wordt en zien er ook op toe dat de uiteindelijke echtscheiding ook wordt ingeschreven bij de gemeente.