Praktijk Dael

Barry Dael, EFA EHP RFEA 

 

Het ouderschapsplan

 

Als jullie samen kinderen hebben en uit elkaar gaan, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Ik begeleid jullie bij het opstellen van dit plan. In het ouderschapsplan komen alle afspraken te staan over de verdeling van zorgtaken, financiën en de opvoeding. Bedenk goed wat voor jullie beiden haalbaar is en ga niet over één nacht ijs.

Wat staat in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan biedt dus duidelijkheid over de verdeling van de zorg voor jullie kinderen en de financiële afspraken. Samen kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De omgangsregeling: Wordt er gekozen voor co-ouderschap of een andere regeling?;
  • Zorgtaken: Hoe verdelen jullie in de toekomst de zorgtaken?;
  • Kinderalimentatie: Moet er kinderalimentatie betaald worden na de scheiding?;
  • Communicatie: Afspraken over op welke manier jullie communiceren over de kinderen;
  • Overige afspraken: De verdeling van vakanties en verjaardagen, opvoedkundige afspraken en schoolkeuze.

Het concept-ouderschapsplan nemen we uitgebreid door, zodat jullie niets vergeten. Dit geeft rust en zorgt ervoor dat jullie straks goed invulling kunnen geven aan het ouderschap. Daarbij moet het belang van de kinderen altijd voorop blijven staan.

Kinderalimentatie

De verzorgende ouder is degene waar de kinderen na de scheiding de meeste tijd doorbrengen. Met de andere (niet-verzorgende) ouder is in dat geval een omgangsregeling afgesproken. Deze niet-verzorgende ouder is wél verplicht om financieel voor de (minderjarige) kinderen te blijven zorgen. Dit noemen we een alimentatieplicht- of onderhoudsplicht. Kinderalimentatie is het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald.

Het is belangrijk om onderling duidelijke financiële afspraken te maken over de kostenverdeling. Bij de berekening hiervan gebruik ik de tremanormen kinderalimentatie. We gaan de kosten van het kind bepalen, hierbij kijken we naar de levensstandaard van jullie (de ouders), de leeftijd van het kind en de gezinssamenstelling. Daarna gaan we berekenen hoeveel ieder van jullie moet bijdragen in die behoefte. In overleg mogen jullie afwijken van deze berekening en samen een bedrag bepalen voor de kinderalimentatie. Ik adviseer en begeleid jullie hierbij.

Evalueren van het ouderschapsplan

De situatie zoals die nu is, is het uitgangspunt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Er gaan in de toekomst allerlei zaken veranderen, daarom is het belangrijk om het opgestelde plan regelmatig te evalueren.

Ondersteuning van jullie kinderen bij een scheiding

Misschien zitten jullie kinderen met veel vragen en willen ze graag meer weten over de gevolgen van een scheiding. In dat geval maak ik graag een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kan ik vaak veel vragen beantwoorden en onzekerheid wegnemen. Als ze meer hulp nodig hebben, verwijs ik graag door naar een gespecialiseerde kindercoach. Zij kunnen kinderen tijdens en na de scheiding op een fijne manier bijstaan.